Amorteringskrav
Om du har hög belåning på din bostad måste du amortera. Amorteringskravet gäller om 85 % eller mer av din bostads köpeskilling finansierats med bolån.

Amorteringskravet

När du finansierar din bostad med ett bolån måste du sannolikt amortera på lånet. Det innebär att du varje månad betalar av en liten del av det du lånat. Amorteringskravet beror på belåningsgraden, det vill säga hur stor andel av bostaden som är finansierad med bolån.

Så här räknar du ut din amortering enligt amorteringskravet:
  • Är din belåningsgrad mellan 70 och 85% måste du amortera minst 2% av ditt totala bolån varje år.
  • Är din belåningsgrad mellan 50 och 70% måste du amortera minst 1% av ditt totala bolån varje år.
  • Om bolånet är större än 4,5 gånger låntagarnas årslön före skatt måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver kraven ovan.

Amorteringskravet kan med andra ord ha stor påverkan på din totala boendekostnad. En uppsida är dock att dina boendekostnader kommer att minska över tid eftersom du kontinuerligt amorterar ned ditt bolån. Då blir också räntekostnaden lägre. Dessutom kan amortering ses som ett sparande i sig (se nedan).

Amortering: exempel

Om du har en årslön på 500 000 kronor och har lånat 5,5 miljoner kronor till ett bostadsköp där köpeskillingen var 6 miljoner kronor (lånet är med andra ord över 4,5 gånger större än årslönen) måste du amortera 2% × 5.5 miljoner + 1% × 5.5 miljoner = 165 000 kronor. Det ger en månatlig amorteringskostnad på 13 750 kronor.

Räkna ut hur mycket du måste amortera

Det är en god idé att räkna på hur olika belåningsgrader påverkar din amortering, särskilt i och med det extra amorteringskrav som trädde i kraft den 1 mars 2018. Detta eftersom kostnaden för amortering för många blir en oväntat stor del av den totala bostadskostnaden.

Nya regler gäller för amortering. Det nya amorteringskravet ger större amortering för dig vars bruttolön understiger 4.5 gånger bostadens pris.
Nya regler gäller för amortering. Det nya amorteringskravet ger större amortering för dig vars bruttolön understiger 4.5 gånger bostadens pris.

Amortering – ett sparande?

Man kan se amortering som ett slags sparande—du investerar i ditt eget boende och för varje amortering du gör ökar den andel av din bostad som du faktiskt äger själv. Så även om det kan kännas motvilligt att amortera, så betänk att du investerar i ditt hem. Det skiljer amortering från räntekostnader, som syftar till att ersätta banker och kreditinstitut för de lånetjänster de tillhandahåller. Amorteringar är ett sparande och kan vara en god idé om dina alternativa investeringar ger lägre avkastning än den bolåneränta du betalar.

Amortering är en utgift som kan ses som en del av din totala boendekostnad

Amorteringar är endast en del av din totala boendekostnad. Många andra faktorer påverkar. Vår boendekalkyl hjälper dig beräkna hur stor din totala boendekostnad blir i olika scenarier och under olika antaganden.

© Räknahem.nuFacebook   |   Kontakt   |   GDPR-policy