Ditt Bolån
Räkna på räntan för olika scenarier för att säkerställa att din budget klarar en räntehöjning.

Räkna på räntan

Ditt bolån och räntan

Bolån är förhållandevist billigt i Sverige. Detta beror på de låga styrräntorna som Riksbanken satt. Eftersom bolån är billigt belånar många sin bostad högt. Ingen vet dock med säkerhet hur räntan kommer att utvecklas i framtiden. Det är därför en god idé att räkna på olika räntor så att du kan se hur din totala boendekostnad kan komma att förändras i framtiden. Om din budget exempelvis tillåter en räntekostnad på 4 000 kronor i månaden är det klokt att inte ta ett lån som ger en månatlig räntekostnad på detta belopp. När räntan väl höjs skulle din månatliga räntekostnad i så fall överstiga din budget. En ohållbart mycket högre månadskostnad är för många endast ett par procentenheter bort.

Exempel:

Om du har lånat en miljon kronor till 2 procents ränta blir din kostnad per år 1 000 000 × 0,02 = 20 000 kronor. För att uppskatta månadskostnaden dividerar du det på 12 månader: 20 000/12 = 1667 kronor. Om räntan höjs till 4 procent—vilket inte alls är orimligt—skulle din månadskostnad istället bli det dubbla: 3334.

Genom att beräkna total boendekostnad för olika scenarier kan du se hur exempelvis en högre ränta påverkar din månadskostnad.
Genom att beräkna total boendekostnad för olika scenarier kan du se hur exempelvis en högre ränta påverkar din månadskostnad.

Rörlig eller bunden ränta?

En bunden ränta innebär att du tecknar ett avtal med din långivare om ett lån till en fast ränta—du vet med andra ord hur stor din räntekostnad så länge din bundna ränta gäller. En rörlig ränta varierar över tid och innebär därför ett visst mått av osäkerhet. Den trygghet som kommer med en bunden ränta kommer dock till ett pris: den bundna räntan är alltid högre än den rörliga. De flesta sparekonomer brukar rekommendera bolån med rörlig ränta och att du avsätter det belopp du sparar på att inte binda din ränta på ett sparkonto eller liknande. Du har då en buffert att ta av när räntorna höjs. Bolåneinstitut och banker erbjuder bolån med rörlig och bundna räntor med olika löptider. Det är en god idé att jämföra bolån från flera aktörer på marknaden för att hitta ett bolån som passar just dig.

© Räknahem.nuFacebook   |   Kontakt   |   GDPR-policy