Föreningsavgift och räntan
Även din BRF-avgift kan påverkas om räntan stiger.
Även din BRF-avgift kan påverkas om räntan stiger.

Din föreningsavgift och räntan

Eftersom bostadsrättsägare äger en del av bostadsrättsföreningen måste du också hjälpa till med att betala de utgifter som bostadsrättsföreningen har. Hur mycket du behöver betala beror på hur stor del av föreningen du äger samt hur stora utgifter föreningen har. Detta belopp betalar du varje månad och kallas för bostadsrättsföreningens avgift. Det är lätt att fokusera på föreningens nuvarande avgift, men om du planerar att bo kvar i flera år är det även relevant att räkna på framtida bostadsrättsavgifter. Om bostadsrättsföreningen har dålig ekonomi kan avgiften påverkas mycket vid framtida utgifter som t.ex. höjda räntekostnader eller större renoveringar. Det finns flera nyckeltal som används för att ta reda på denna känslighet (t.ex. soliditet och skuldsättning) men det enklaste att förstå är att se hur en höjd ränta skulle påverka din avgift.

Exempel:

Om bostadsrättsföreningen inte har någon buffert blir din extra avgift per månad, utöver nuvarande avgift: bostadsrättsföreningens ökade utgifter × din andel av föreningen. Äger du 1% av bostadsrättsföreningen och dess kostnader ökar med 100 000 kronor blir din avgift alltså 1000 kronor dyrare per år.

Om bostadsrättsföreningen har buffert är det inte säkert att din månadsavgift påverkas. Däremot blir värdet av din andel i föreningen lägre: (bostadsrättsföreningens värde - bostadsrättsföreningens ökade utgifter) × din andel av föreningen.

En bostadsrättsförenings största utgift är i regel dess banklån. Det är viktigt att se hur räntekostnaderna ökar ifall räntan skulle stiga i framtiden. Givet att bostadsrättsföreningen inte har någon buffert så innebär en ränteökning om 1 procentenhet att din avgift stiger med (bostadsrättsföreningens lån) × 0,01 × din andel av föreningen

Exempel:

Din förening har 50 miljoner kronor i lån till en ränta på i snitt 1%. Nuvarande föreningsavgift är 2500 kronor per månad, och du äger 0,3% av föreningen. Om räntan skulle stiga med 1 procentenhet (till 2%) skulle din nya föreningsavgift bli 2500 + 50 miljoner × 0,01 × 0,003 = 4000kr. Om räntan stiger med 2 procentenheter (till 3%) skulle din nya avgift bli 2500 + 50 miljoner × 0,02 × 0,003 = 5500kr.

Som du ser i exemplet ovan blir avgiften över dubbelt så dyr ifall räntan skulle stiga från 1 till 3%, ett inte alls osannolikt scenario.

Det blir mer komplicerat ifall bostadsrättsföreningen har många lån med olika löptider, vilket ofta är fallet. Ett lån kan exempelvis förfalla om 10 år medan ett annat förfaller om 5 år. För att göra det lättare att räkna ut hur bostadsrättsföreningars olika lån och räntor påverkar din avgift erbjuder Räknahem.nu ett enkelt verktyg som du kan använda, helt gratis. Att den egna månatliga lånekostnaden beror på räntan vet de flesta som köper lägenhet. Vad många inte inser är dock att även föreningsavgiften kan påverkas—ibland drastiskt. De underskattar därmed hur exponerade de är för ränteförändringar. Även bostadsrättsföreningar har ofta lån, och kostnaden för dessa lån betalas vanligtvis av föreningsdelägarna. Givet de låga räntorna vi har i Sverige idag är det troligt att räntekostnaden för bostadsrättsföreningens lån är låga. Men precis som för personliga bostadslån kommer räntekostnaden för bostadsrättsförening med största sannolikhet att öka när räntorna går upp. Det i sin tur kan innebära en kraftigt förhöjd föreningsavgift. Särskilt nyproducerade lägenheter, vars föreningar ofta är högt skuldsatta, är känsliga för förändrade räntor och kan få betydligt högre föreningsavgifter än vad de har idag. För ett tryggare köp, använd de verktyg som Räknahem.nu erbjuder gratis och räkna på bostadsrättsföreningens lån.

© Räknahem.nuFacebook   |   Kontakt   |   GDPR-policy