Ränteavdrag
Ränteavdraget ger dig rätt att dra av en del av dina räntekostnader i din skattedeklaration.

Ränteavdraget

Ränteavdraget, eller skattereduktion för underskott av kapital som den tekniska termen lyder, ger dig en rabatt på ditt bolån. I de flesta fall görs detta enkelt via din skattedeklaration.

Hur fungerar ränteavdraget?

Ränteavdraget är ett skatteavdrag som reducerar din faktiska bolånekostnad. Det beräknas på följande sätt:

  1. Börja med att räkna ut din årliga räntekostnad. Om du har rörlig ränta går det oftast bra att göra en uppskattning.
  2. Gör därefter en uppskattning av eventuella kapitalinkomster under året. Kapitalinkomster kan exempelvis vara aktieutdelningar, vinster från försäljning av aktier eller ränteintäkter från obligationer.
  3. Subtrahera din räntekostnad från Steg 1 från dina kapitalinkomster från Steg 2. Om differensen är mindre än noll (det vill säga, dina räntekostnader överstiger dina kapitalinkomster) så har du rätt att göra ett ränteavdrag. Du får dra av 30% av underskottet upp till 100 000 kronor, och 21% av det som överstiger 100 000 kronor.
Ränteavdrag: exempel

Om du har lånat en miljon till 2 procents ränta blir din kostnad per år 1 000 000 × 0,02 = 20 000 kronor. Utan några kapitalinkomster blir ditt ränteavdrag därför (20 000 – 0) × 30% = 6000 kronor. Skulle du istället fått aktieutdelningar om 10 000 kronor skulle ditt ränteavdrag blivit (20 000 – 10 000) × 30% = 3000 kronor.

Som du ser beror ränteavdraget på hur stort ditt bolån är och vilka kapitalinkomster du förväntas ha. Räknahem.nu tillhandahåller ett gratis verktyg för att beräkna ditt ränteavdrag utifrån olika antaganden och scenarier.

Fullt utnyttjat kan ränteavdraget reducera dina räntekostnader med ungefär 30 %
Fullt utnyttjat kan ränteavdraget reducera dina räntekostnader med ungefär 30 %

Varför finns ränteavdraget?

Storleken på ränteavdraget har varierat över tiden. Före skattereformen i början av 1990-talet låg ränteavdraget på 50% medan det för närvarande är 30% (21% för underskott större än 100 000 kronor). Syftet med ränteavdraget är att göra det billigare för privatpersoner att låna till sin bostad, och det kan ses som att staten subventionerar delar av din räntekostnad. Observera dock att om du har kapitalvinster från exempelvis aktier eller obligationer som överstiger dina räntekostnader så får du ej göra ränteavdrag.

Ränteavdrag via jämkning

Vanligtvis görs ränteavdrag i din årliga skattedeklaration, men du kan även ansöka om skattejämkning. Det gör du enklast på Skatteverkets hemsida med din e-legitimation. Om din ansökan beviljas betalar du mindre i skatt varje månad i stället för att få en enda större årlig skattereduktion genom att mindre skatt dras från din lön.

Ränteavdraget är en del av din totalkostnad

Ränteavdraget är endast en del av din totala boendekostnad. Många andra faktorer påverkar. Använd vår boendekalkyl för att se hur stor din totala boendekostnad blir i olika scenarier och under olika antaganden.

© Räknahem.nuFacebook   |   Kontakt   |   GDPR-policy