Budgivning
Budgivningens gyllene regel: bestäm dig för ett högsta bud innan du börjar buda.

Att vinna budgivning

Hur ser du till att vinna budgivningen på din dröm-lägenhet? Är det bättre att gå ut aggressivt eller är en strategi med mindre bud smartare? Denna artikel lär dig om båda perspektiven samt hur du kan tolka andra budgivares bud.

Vilken strategi är bäst när du ska lägga bud på en bostad?

Du har hittat din drömbostad på exempelvis hemnet.se, bomero.se eller via mäklare. Nu återstår bara en sak innan du kan flytta in: ett vinnande bud. När det kommer till budgivning känner många osäkerhet kring vilken strategi som fungerar bäst. Det är naturligt, för det finns ingen budgivningsstrategi som fungerar bäst i alla lägen. Det beror på antalet intressenter och dessa intressenters strategi (samt vad de tror om din strategi).

Den enda gyllene regeln vid budgivning

Oavsett vilken budgivningsstrategi du använder, så finns en gyllene regel: bestäm ditt maxbelopp på förhand! Det är lätt att slukas med i en budgivning där högsta budet ständigt går upp. Detta gäller särskilt om de inkrementella buden är små. Om du redan lagt ett bud på 3 miljoner kronor, vad spelar väl 25 000 kronor till för roll? Detta är fel väg att gå. Om du satt ditt maxbud till 3 miljoner bör du inte buda över detta, hur lockande det än kan verka i stunden. Risken finns att du överbetalar: antingen mer än vad bostaden är värd eller vad du egentligen ha råd med. En god idé är att beräkna vilken total månadskostnad du har råd med innan budgivningen börjar, eftersom den totala månadskostnaden kommer att bero på vad slutpriset blir. Se till att du även räknar med framtida effekter som hur en ökad ränta påverkar ditt bolåns månadskostnad och bostadsrättsföreningens avgift.

Sluten budgivning

Vid en sluten budgivning får du som köpare en bestämd tid på dig att lämna ditt bud utan vetskap om vad andra budgivare har lämnat. En seriös mäklare bör informera om hur många budgivare som deltar och du bör anpassa ditt bud därefter. Om du är den enda budgivaren finns normalt sett ingen anledning att överskrida utgångs- eller acceptpris—tvärtom kan du kanske pruta! Vanligtvis deltar dock flera budgivare, och då är det bättre att lägga sig en bit ifrån utgångs- eller acceptpriset. Hur långt är dock svårt att säga. En bra tumregel är att först beräkna hur stor månadskostnad du har råd med och därefter fundera på vad bostaden är värd för just dig. Vid vilket slutpris skulle du inte längre känna att du gjort en god affär? Vilka andra bostäder skulle du kunna få för detta pris? Vad har liknande bostäder i närområdet sålts för?

Den är svårt att vara strategisk och försöka tänka sig in i hur andra budgivare tänker vid en sluten budgivning—du vet helt enkelt för lite om dina medbudare. Du vet dock att de har tillgång till samma information som du. De har säkerligen inhämtat information från exempelvis hemnet.se eller bomero.se om liknande bostäder, så sannolikheten att de budar avsevärt högre än vad ett ”normalt marknadspris” är bör vara låg.

Vill du maximera sannolikheten för att du går vinnande ur budstriden utan att spräcka din budget: lägg ditt maxbud. Det är per definition det bud som du är beredd att betala för bostaden och som maximerar sannolikheten för att ingen annan budar över dig. Nackdelen med en sådan strategi är att andra budgivare kanske lägger lägre bud, och du skulle då ha gått vinnande ur budstriden till en lägre kostnad. Men det vet du inte förrän efteråt vid en sluten budgivning.

Öppen eller sluten budgivning? Oavsett finns det många strategier för att vinna budgivning.
Öppen eller sluten budgivning? Oavsett finns det många strategier för att vinna budgivning.

Öppen budgivning

Det är enklare att vara strategisk och försöka tänka sig in i hur andra budgivare tänker vid en öppen budgivning, eftersom du ser dina medbudares bud och kan se hur de reagerar på dina. Budgivare kan generellt klassificeras som aggressiva, försiktiga eller avvaktande.

Aggressiva budgivare tenderar att höja buden mycket i ett försök att skrämma bort andra budgivare. De försöker signalera att de är bestämda och verkligen vill ha bostaden i fråga. Men även aggressiva budgivare har ett maxbud, vilket innebär att denna strategi endast kan användas ett par gånger innan maxbudet är nått. Skulle en budgivare höja budet med 50 000 kronor i de första två rundorna, för att i tredje rundan endast höja med 20 000 kan man minstänka att denna budgivare närmar sig sitt maxbud. I det läget kan det vara smartare att själv höja med mindre belopp och ”vänta ut” den aggressiva budgivaren.

Försiktiga budgivare tror på långsamt vänta ut övriga budgivare genom små höjningar. Dessa har inga psykologiskt avskräckande effekter på andra budgivare. Strategin är snarare att andra motparter är rationella och avslutar sin budgivning när de nått sina respektive maxbud. En fara med denna strategi är att det alltid är enkelt för andra budgivare att höja över dig. Det är psykologiskt enklare övertala för andra budgivare att tillåta sig överskrida sitt maxbud om det rådande budet endast ligger 5 000 kronor över.

Avvaktande budgivare låter andra budgivare bestämma takten och avstår kanske från att buda under en eller två rundor för att sedan ge sig in i spelet igen. En fördel kan vara att det trissar ned budgivningstakten och att andra budgivare slås ut innan du börjar buda igen. En nackdel kan vara att den som leder budstriden invaggas att tro att han eller hon är på väg att vinna och blir ännu mer bestämd i sin budgivning efter ditt återinträde.

Oavsett vilken budgivningsstrategi du väljer bör det åter poängteras att det egentligen bara finns en gyllene regel: bestäm ditt maxbelopp på förhand, gärna med vårt boendekostnadsverktyg.

© Räknahem.nuFacebook   |   Kontakt   |   GDPR-policy