Bostadsrättsföreningens avgift
Boendekalkyl månadskostnader

Räkna ut hur räntan påverkar en lägenhets avgift

Förfaller årBelopp (kr)Ränta (%)
Varför är detta viktigt för dig?

En bostadsrättsförenings största utgift är ofta räntekostnader för banklån. Det är viktigt att ta reda på hur dessa räntekostnader ökar ifall räntan skulle gå upp i framtiden. Med stor sannolikhet kommer bostadsrättsföreningens räntekostnader att öka när räntorna går upp—precis som för ditt personliga bostadslån. Det i sin tur kan innebära en kraftigt förhöjd föreningsavgift.

Läs mer i vår artikel om hur föreningsavgifter påverkas av räntor.