Inställningar scenarier
Boendekalkyl månadskostnader

Användarinställningar

Beräkningsår

Vilket år vill du göra analysen på? Endast bostadsrättsföreningens bolån som förfallit innan eller under detta år kommer att påverkas (eftersom dessa lån måste ersättas med nya).

2028

Scenarier ränteutveckling

Prognoser för hur räntorna kommer att se ut framöver

Uppskatta din bolåneränta och de räntor som bostadsrättsföreningar skulle få i framtiden.

År
Egen ränta (%)
BRF ränta (%)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Uppskatta din bolåneränta och de räntor som bostadsrättsföreningar skulle få i framtiden.

År
Egen ränta (%)
BRF ränta (%)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Uppskatta din bolåneränta och de räntor som bostadsrättsföreningar skulle få i framtiden.

År
Egen ränta (%)
BRF ränta (%)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029